Sněmovní tisk 723
Zpr. o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu SR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu na rok 2009 při zpomalení odhadovaného meziročního růstu HDP na 3 %, 2% a 1 %

Autor: předseda vlády

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 1. 2009 jako tisk 723/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 4. 2. 2009 (usnesení č. 342). Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 17. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 723/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, hospodářské plánování, rozpočtová politika, státní rozpočet, ústřední plánováníISP (příhlásit)