Sněmovní tisk 699
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2009

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 1. 2009 jako tisk 699/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Zpravodajem určen Ing. Jiří Hanuš.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 26. 2. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 699/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 20. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 111, usnesení č. 1108).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, privatizace, zemědělská nemovitost, zemědělsky využívaná půdaISP (příhlásit)