Sněmovní tisk 479
Roční účetní závěrka SFRB za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2007

Autor: min.Legislativní rady vl.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, financování rozpočtu, plnění rozpočtu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)