Sněmovní tisk 262
Novela z. v souvis. s přechodem na digitální telev.vysílání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: min. vnitra a další.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 117/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 16. 10. 2007 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 117/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 10. 2007 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 117/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 11. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 234).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 11. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 11. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 7. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 304/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Ochrana lidských práv, Ochrana průmyslového vlastnictví, Rozhlas, Televize

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: digitální technologie, přenosová síť, telekomunikace, telekomunikační politika, televize, televize s vysokou rozlišovací schopností, televizní přijímač, veřejná služba

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)