Sněmovní tisk 817
Dotační programy zemědělství 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2005, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh)

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 11. 2004 jako tisk 817/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 11. 2004 (usnesení č. 357). Zpravodajem určen Ing. Jan Grůza.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 24. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 817/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1443).Hesla věcného rejstříku: Dotace, Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, státní podpora, zemědělská politikaISP (příhlásit)