Sněmovní tisk 815
Návrh rozpočtu Stát. zeměd. intervenčního fondu 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2005

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 11. 2004 jako tisk 815/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 11. 2004 (usnesení č. 357). Zpravodajem určen Ing. Ladislav Skopal.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 3. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 815/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1442).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční politika, návrh rozpočtu, společná zemědělská politika, účty agrárního sektoruISP (příhlásit)