Sněmovní tisk 810
N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Krákora, Vojtěch Filip, Pavel Kováčik, Michaela Šojdrová, Svatopluk Karásek, Vladimír Říha, Vlastimil Aubrecht, Robin Böhnisch, Vladimír Čada, Karel Černý, Anna Čurdová, Milan Ekert, Václav Grüner, Michal Hašek, Josef Hojdar, Pavel Hönig, Petr Ibl, Zdeněk Jičínský, Miloslav Kala, Miroslav Kapoun, Jan Kavan, Robert Kopecký, Zdeněk Koudelka, Karel Kratochvíle, Michal Kraus, Stanislav Křeček, Miloš Kužvart, Petr Lachnit, Vladimír Laštůvka, Antonín Macháček, Radko Martínek, Miloš Melčák, Josef Mikuta, Dagmar Mocová, Oldřich Němec, Eva Nováková, Hana Orgoníková, Josef Řihák, Antonín Seďa, Jaromír Schling, Ladislav Skopal, Josef Smýkal, Evžen Snítilý, Bohuslav Sobotka, František Strnad, Miroslav Svoboda, Antonín Sýkora, Zdeněk Škromach, Karel Šplíchal, Petr Šulák, Miloš Titz, Rudolf Tomíček, Jiří Třešňák, Jiří Václavek, Miroslav Váňa, Miloslav Vlček, František Vnouček, Ladislav Vomáčko, Václav Votava, Lubomír Zaorálek, Eduard Zeman, Petr Zgarba, Vlastislav Antolák, Marta Bayerová, František Beneš, Milan Bičík, Petr Braný, Ludmila Brynychová, Ladislav Býček, Květoslava Čelišová, Alexander Černý, Vlastimil Dlab, Jiří Dolejš, Václav Exner, Jiřina Fialová, Stanislav Fischer, Václav Frank, Jaroslav Gongol, Miroslav Grebeníček, Stanislav Grospič, Jitka Gruntová, Pavel Hojda, Vladimír Koníček, Ivana Levá, Josef Mandík, Soňa Marková, Zdeněk Maršíček, Ladislav Mlčák, Miroslav Opálka, Svatomír Recman, Vladimír Reiber, Zuzka Bebarová Rujbrová, Marie Rusová, Josef Šenfeld, Josef Švarcbek, Ladislav Urban, Miroslava Vlčková, Miloslava Vostrá, Karel Vymětal, Antonín Zralý) předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: Krákora Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 810/0 dne 4. 11. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2004. Vláda zaslala stanovisko 3. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 2004 jako tisk 810/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Vítězslav Vavroušek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 3. 2006 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 3. 2006 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 264/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 364).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 810/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 810/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 147, usnesení č. 2411).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 5. 5. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 810/11.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 810/12.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2469).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 245/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: nemocniční zařízení, nezisková organizace, region, státní pojištění, veřejná instituce, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (17)ISP (příhlásit)