Sněmovní tisk 794
Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloš Patera, Vladimír Doležal, Petr Bratský, Tomáš Kladívko, Zdeňka Horníková, Tomáš Hasil, Miroslava Němcová, Jaroslav Pešán, Josef Bíža, Miroslav Pátek, Lubomír Suk) předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2004.
Zástupce navrhovatele: Patera Miloš a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 794/0 dne 13. 10. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 10. 2004. Vláda zaslala stanovisko 12. 11. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 11. 2004 jako tisk 794/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa státní, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: nemovitost, nemovitý majetek, převod vlastnictví, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)