Sněmovní tisk 697
Budapešťská úmluva o přepr. zboží po vod. cestách - CMNI

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 697/0 dne 21. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 6. 2004 (usnesení č. 316). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1309).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1544).

Senát

 • PS

  Milan Šimonovský předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 6. 2004 jako senátní tisk 377/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 6. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2004 a přijal usnesení č. 328, které bylo rozdáno jako tisk 377/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2004 a přijal usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako tisk 377/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 527).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 25.02.2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 3. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 15 pod číslem 32/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, nákladní doprava, vnitrozemská vodní cesta, vnitrozemská vodní dopravaISP (příhlásit)