Sněmovní tisk 1233
Novela z. o azylu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 1. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1233/0 dne 12. 1. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2006 (usnesení č. 536). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 682, usnesení č. 2189).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 280/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 280/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 280/3 (nezabývat se).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 280/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 369).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 28. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 165/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Evropská unie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, migrační politika EU, politický azyl, uprchlík

Navržené změny předpisů (18):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)1233/0
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení1233/0
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech1233/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)1233/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1233/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)1233/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)1233/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů1233/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí1233/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)1233/0
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů1233/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní1233/0
221/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003 o dočasné ochraně cizinců1233/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti1233/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)1233/0
629/2004novelizujeZákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie1233/0
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)1233/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi1233/0


ISP (příhlásit)