Sněmovní tisk 1023
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Karas, Walter Bartoš, Petr Pleva, Jaroslav Plachý, Tomáš Hasil, Lubomír Suk, Miloš Patera, Aleš Rozehnal, Zbyněk Novotný, Helena Mallotová, Marek Benda) předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: Karas Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1023/0 dne 24. 6. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2005.

  • Přepracovaná verze doručena 19. 7. 2005 poslancům jako sněmovní tisk č. 1023/1.
    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 18. 8. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2005 jako tisk 1023/2 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rodina, Školství

Deskriptory EUROVOCu: organizace školství, politika vzdělávání, přístup ke vzdělání, školní vzdělávání, školský systém, vzdělávání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)