Sněmovní tisk 752
Novela z. o České lékařské komoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

MUDr. Jiří Maštálka předložil sněmovně návrh zákona 19. 7. 2004.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 752/0 dne 30. 7. 2004.

Vláda

  • VL    Návrh zákona neprojednatelný z důvodu zániku poslaneckého mandátu předkladatele.Hesla věcného rejstříku: Komory

Deskriptory EUROVOCu: lékař, lékárník, profesní komora, zubní lékař

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)