Sněmovní tisk 612
Senátní n. z. o stát. občanství býval. čs. státních občanů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Jitka Seitlová, Karel Barták, František Kroupa, Jaroslava Moserová, Jaroslav Šula, Ivo Bárek, Jiří Liška, Jaroslav Kubera) předložila Senátu návrh zákona 20. 1. 2004. Návrh zákona rozeslán dne 20. 1. 2004 senátorům jako tisk 270/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 1. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 2. 2004 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 270/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 270/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 355).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 24. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: Seitlová J. a Šula J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 612/0 dne 29. 3. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 3. 2004. Vláda zaslala stanovisko 16. 4. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2004 jako tisk 612/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 74, usnesení č. 1124).Hesla věcného rejstříku: Občanství

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Československo, státní občanství, udělení občanství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)