Sněmovní tisk 589
Návrh z. vlastnické právo k někt. nemovitostem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (František Beneš, Václav Exner, Svatomír Recman, Karel Vymětal) předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2004.
Zástupce navrhovatele: Beneš František a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 589/0 dne 12. 2. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2004. Vláda zaslala stanovisko 12. 3. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 3. 2004 jako tisk 589/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 589/5, který byl rozeslán 15. 2. 2005 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 531). • Hesla věcného rejstříku: Divadla, Doprava, Ochrana průmyslového vlastnictví, Vztahy vlastnické

  Deskriptory EUROVOCu: církev, kulturní organizace, kulturní představení, Praha, převod vlastnictví, vlastnictví  ISP (příhlásit)