Sněmovní tisk 1253
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Jaromír Talíř, Vilém Holáň, Tomáš Kvapil) předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2006.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1253/0 dne 8. 2. 2006.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 2. 2006. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 3. 2006 jako tisk 1253/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Výročí, Ženy

Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)