Sněmovní tisk 1218
Interpelace W.Bartoše na P.Buzkovou ve věci soukr. ZŠ Cesta k úspěchu

Dokument

Autor: PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA

Úplný název: Písemná interpelace poslance Waltera Bartoše na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Petru Buzkovou ve věci vysvětlení důvodů zamítnutí žádosti soukromé základní školy Cesta k úspěchu v Praze, s. r. o. o zařazení do školského rejstříku
Adresát: JUDr. Petra Buzková
Podáno dne: 27.10.2005
Odesláno adresátovi: 31.10.2005
O zařazení na schůzi požádáno dne: 9.12.2005

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 14. 12. 2005 jako tisk 1218/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: soukromé školství, speciální vzdělávání, základní vzděláníISP (příhlásit)