Sněmovní tisk 108
Návrh novely zákona o azylu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 5. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 108/0 dne 7. 11. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 11. 2002. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 12. 2002 jako tisk 108/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 12. 2002 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 4. 7. 2003 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Poplatky, Přestupky

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizí státní občan, trestní soud, trestný čin

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)