Sněmovní tisk 105
V. n. z. o pobytu ozbrojených sil USA na území ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 4. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Tvrdík Jaroslav.

Poslanecká sněmovna


 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 11. 2002 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 11. 2002 na 7. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 11. 2002 na 7. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 17, usnesení č. 156).

 • Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 11. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 370/0.

  • O

   Organizační výbor dne 7. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber).

  • V
   • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 11. 2002 a přijal usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako tisk 370/2 (schvaluje).
   • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 11. 2002 a přijal usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako tisk 370/1 (schvaluje).
  • S

   Návrh projednán dne 14. 11. 2002 na 22. schůzi Senátu.
   Senát návrh schválil (usnesení č. 473).
   Návrh projednán dne 14. 11. 2002 na 22. schůzi Senátu.
   Senát návrh schválil (usnesení č. 475).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 11. 2002.
   Prezident zákon podepsal 14. 11. 2002.

  Sbírka zákonů

  • VL

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 11. 2002.

  Zákon vyhlášen 15. 11. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 168 pod číslem 482/2002 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Armáda, Severoatlantická aliance /NATO/, Stav legislativní nouze, Zákon trestní

  Deskriptory EUROVOCu: NATO, Spojené státy, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, vrcholná schůzka, vzdušná bezpečnost, vzdušný prostor

  Navržené změny předpisů (1)  ISP (příhlásit)