Sněmovní tisk 298
Návrh novely zákona o DPH

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kořistka Zdeněk a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 298/0 dne 16. 7. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 1999. Vláda zaslala stanovisko 4. 8. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 8. 1999 jako tisk 298/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 8. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20., 21. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 511).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 11. 1999 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 298/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 29. 11. 1999 stanovisko doručené poslancům jako tisk 298/Z.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 1999 na 19. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, daň z přidané hodnoty, daňová úleva, hotelový průmysl, hromadné stravování, osvobození od daní, zdravotně postižený člověkISP (příhlásit)