Sněmovní tisk 294
Senátní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Jiří Vyvadil, Jiří Pavlov, Jan Voráček, Jaroslav Doubrava, Vladimír Zeman, Jaroslav Šula, Jiří Stodůlka) předložila Senátu návrh zákona 27. 4. 1999. Návrh zákona rozeslán dne 21. 10. 2002 senátorům jako tisk 25/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu, Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 5. 1999 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 25/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 6. 1999 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 25/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 6. 1999 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 25/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 25/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 25/5 (zamítá).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 6. 1999 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 25/6 (zamítá).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 23. 6. 1999 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 25/7 (schvaluje).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 2. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Vyvadil Jiří a Stodůlka Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 294/0 dne 7. 7. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 7. 1999. Vláda zaslala stanovisko 4. 8. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 8. 1999 jako tisk 294/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ochrana hospodářského a služebního tajemství

Deskriptory EUROVOCu: ochrana údajů, služební tajemství, státní tajemství, státní zástupceISP (příhlásit)