Sněmovní tisk 590
Interpelace Z.Kořistky ve věci soukr.spec.školy s kombin.vad

Dokument

Autor: Zdeněk Kořistka

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zdeňka Kořistky na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eduarda Zemana ve věci zařazení soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s.r.o. do sítě škol, předškolních a školských zařízení s účinností od 1.9.2000
Adresát: Mgr. Eduard Zeman
Podáno dne: 22.02.2000
Odesláno adresátovi: 23.02.2000
O zařazení na schůzi požádáno dne: 29.03.2000

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2000 jako tisk 590/0.


  • PS

    Interpelace stažena dne 18. 5. 2000 na 25. schůzi.Deskriptory EUROVOCu: organizace školství, přístup ke vzdělání, síť škol, speciální vzdělávání, tělesně postižený člověk, žákISP (příhlásit)