Sněmovní tisk 29
Návrh zákona na změnu a doplnění zákona ČNR č. 102/1992 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Schneider Jaromír.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 29/0 dne 16. 8. 1996.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Schling a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 13. 12. 1996.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, pronájem nemovitostiISP (příhlásit)