Sněmovní tisk 849
Zásady zákona o přenesené působnosti vyšších územně samospráISP (příhlásit)