Sněmovní tisk 1850
Výroční zpráva RČRo o činnosti a hosp. ČRo za rok 1994

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1994
Autor: Vláda
Předloženo: 11.10.1995
Rozesláno všem poslancům 22. 8. 1995 jako sněmovní tisk 1850.
Organizační výbor určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal zprávu k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.


ISP (příhlásit)