Sněmovní tisk 1709
Výroční zpráva a Roční uzávěrka Pozemkového fondu za rok 199

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1994 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1994
Autor: VLÁDA
Předloženo: 3.05.1995
Rozesláno všem poslancům 5. 5. 1995 jako sněmovní tisk 1709.
Organizační výbor určil garančním výborem Zemědělský výbor a přikázal zprávu k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.


ISP (příhlásit)