Sněmovní tisk 1128
Interpelace poslance Pavla Seifera


Autor: Mgr. Pavel Seifer
Adresát: RNDr. Igor Němec
Interpelace ve věci rozhlasového vysílání do zahraničí
Podáno: 1994-08-31
Odesláno adresátovi: 1994-09-02
Odpověď rozeslána 31.08.1994 jako tisk 1128 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 479).

Interpelace projednána 3. 11. 1994 na 24. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 497).

Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)