Sněmovní tisk 991
Novela z. o evidenci obyvatel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6612David Kádner04954-04681.doc (28 KB) / PDF (49 KB, 2 strany)7. 5. 2013 v 18:05:28


Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel, Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, samosprávná obec, státní občan, trvalý pobyt

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)