Sněmovní tisk 98
V.Exnera ve věci hlasování ČR na Valném shromáždění OSN

Dokument

Autor: RNDr. Václav Exner, CSc.

Úplný název: Interpelace poslance Václava Exnera na ministra zahraničních věcí Jana Kavana ve věci hlasování České republiky proti rezoluci "Za svět bez jaderných zbraní: potřeba nové agendy" na 53. Valném shromáždění OSN
Adresát: Jan Kavan
Podáno dne: 11.12.1998
Odesláno adresátovi: 14.12.1998
O zařazení na schůzi požádáno dne: 12.01.1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 13. 1. 1999 jako tisk 98/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 14. 1. 1999 na 8. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: Česká republika, hlasování, jaderná zbraň, NATO, nešíření jaderných zbraní, rezoluce OSNISP (příhlásit)