Sněmovní tisk 780
N. z. o náhradním výživném

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marta Semelová, Hana Aulická Jírovcová, Alena Nohavová, Soňa Marková, Miroslav Opálka, Pavel Kováčik, Zdeněk Ondráček, Leo Luzar) předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: Semelová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 780/0 dne 18. 4. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 4. 2016. Vláda zaslala stanovisko 12. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 5. 2016 jako tisk 780/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: neúplná rodina, ochrana dítěte, vyživovací povinnost, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)