Sněmovní tisk 7
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 11. 2017 jako tisk 7/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Zpravodajem určena Ing. Veronika Vrecionová.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 7. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 7/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 12. 2017 na 4. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 53).ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)