Sněmovní tisk 545
Novela z. - občanský soudní řád

Stav projednávání ke dni: 7. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 26. 1. 2020.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 12 (10. prosince 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3663Dominik Feri15887-23937.docx (23 KB)13. 11. 2019 v 13:07:46


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (4)

Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, soudní řízení, vlastnictví, výkon rozhodnutí, výkonná moc

Navržené změny předpisů (4)



ISP (příhlásit)