Sněmovní tisk 517
Novela zák. o působ. orgánů ČR u převodů vlastnictví státu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Dostál P.,Fišer B.,Zeman E.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 517/0 dne 2. 2. 2000.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 2. 2000 (usnesení č. 227). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    Čtení proběhlo 9. 3. 2000 na 22. schůzi.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 874).

  • V
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 517/3, který byl rozeslán 24. 5. 2000 v 13:00.

  • 3

    3. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 355, usnesení č. 1039).

Senát

  • PS

    Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 288/0.

  • O

    Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Václav Jehlička), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Zahradníček).

  • V
    • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 288/1 (záznam z jednání).
    • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 288/2 (schvaluje).
    • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 6. 2000 a přijal usnesení č. 351, které bylo rozdáno jako tisk 288/4 (nezabývat se).
    • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 28. 6. 2000 a přijal usnesení č. 194, které bylo rozdáno jako tisk 288/3 (nezabývat se).
    Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2000.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 246/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kultura, Školství, Vztahy vlastnické, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, kulturní majetek, odškodnění, převod vlastnictví, školství, zdravotnické zařízeníISP (příhlásit)