Sněmovní tisk 510
Zákon o podm. výroby, šíření a archiv. audiovizuálních děl

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)