Sněmovní tisk 51
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Stav projednávání ke dni: 24. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 51/0 dne 5. 1. 2018.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 1. 2018. Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 102).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 12 (5. června 2018)


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: doklady vozidla, dopravní doklady, motorové vozidlo, národní implementace práva Společenství, pozemní doprava, přepravní předpisy, silniční doprava, technická kontrola

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)