Sněmovní tisk 49
Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.

Stav projednávání ke dni: 16. července 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 49/0 dne 4. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 111).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 49/3, který byl rozeslán 11. 4. 2018 v 11:58.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 4. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 49/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 224).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 6. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 290/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 7. 2018 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 290/1 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 16. schůze Senátu (od 18. 7. 2018) jako bod č. 10 (2. bod odpoledního jednání ve středu 18. července).

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
405Karel Rais12629-18352.docx (0 KB)28. 2. 2018 v 14:56:57
406Karel Rais12630-18353.docx (49 KB)28. 2. 2018 v 17:09:37
407Karel Rais12631-18354.docx (49 KB)28. 2. 2018 v 17:26:28
555Pavel Juříček12779-18674.doc (26 KB)10. 4. 2018 v 13:54:09


Související tisk: 48 (Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění).

Deskriptory EUROVOCu: distributor, obchodní zprostředkovatel, pojištění, pojistná smlouva, pojistné plnění, pojišťovna, profese v pojišťovnictví

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)