Sněmovní tisk 414
Novela z. o péči o zdraví lidu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Holáň Vilém a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 414/0 dne 28. 7. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 8. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2003 jako tisk 414/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 5. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 372/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Jiří Zlatuška), Ústavně-právní výbor (Václava Domšová).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 3. 6. 2004 a přijal usnesení č. 211 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 6. 2004 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 372/1 (zamítá).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 9. 6. 2004 a přijal usnesení č. 216, které bylo rozdáno jako tisk 372/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 6. 2004 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 372/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 475).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 7. 2004.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 138 pod číslem 422/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Matriky, Rodina

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: mateřství, ochrana komunikací, ochrana soukromí, osobní údaje, práva jednotlivce, práva žen, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)