Sněmovní tisk 35
N.z. o celostátním referendu

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 35/0 dne 18. 12. 2017.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2018 jako tisk 35/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2018 (usnesení č. 31). Určil zpravodaje: Bc. Mikuláš Ferjenčík a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 27. 2. 2018 na 7. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 117).

  Projednávání pokračovalo 25. 5. 2018 na 13. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 236).

  Projednávání pokračovalo 26. 6. 2018 na 16. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

  Projednávání pokračovalo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 282).

 • V


Deskriptory EUROVOCu: referendum, ústava, veřejné hlasování, voličské právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)