Sněmovní tisk 338
Písemná interpelace M. Váni na P. Nečase ve věci státního rozpočtu

Dokument

Autor: Ing. Miroslav Váňa

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Váni na předsedu vlády České republiky Petra Nečase ve věci státního rozpočtu
Adresát: RNDr. Petr Nečas
Podáno dne: 9.02.2011
Odesláno adresátovi: 10.02.2011
O zařazení na schůzi požádáno dne: 29.04.2011

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 2. 5. 2011 jako tisk 338/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 9. 6. 2011 na 19. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: legislativní proces, státní rozpočetISP (příhlásit)