Sněmovní tisk 33
Novela z. o střetu zájmů

Stav projednávání ke dni: 17. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Vít Rakušan, Jan Farský, Jana Krutáková, Petr Pávek, Petr Gazdík) předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 33/0 dne 13. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 33/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Petr Sadovský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 127).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 6 (15. března 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
409Marek Výborný12633-18355.docx (21 KB)1. 3. 2018 v 10:17:08


Deskriptory EUROVOCu: místní poslanec, nabytí vlastnictví, osobní vlastnictví, politický funkcionář, veřejná funkce, veřejný úřad

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)