Sněmovní tisk 299
Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EU

Stav projednávání ke dni: 18. června 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 299/0 dne 8. 10. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25., 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 482).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 299/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 299/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 299/3, který byl rozeslán 17. 4. 2019 v 16:11.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 4. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 299/4 (stanovisko).

Další projednávání možné od 2. 5. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2625Karla Maříková14849-22108.docx (14 KB)16. 4. 2019 v 11:59:32


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, přibližování legislativy, soud pro mladistvé, trestní odpovědnost mladistvých, trestní řízení, trestní stíhání

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)