Sněmovní tisk 241
Novela z. o podpoře sportu

Stav projednávání ke dni: 16. ledna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Hnilička M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 241/0 dne 17. 7. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 16. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 8. 2018 jako tisk 241/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 26. schůze (od 22. ledna 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1761Milan Hnilička13985-20708.docx (61 KB)26. 11. 2018 v 13:50:23
1762Jan Birke13986-20709.docx (56 KB)26. 11. 2018 v 15:07:05
1949Lukáš Bartoň14173-20965.docx (374 KB)7. 12. 2018 v 08:46:04
2017Jakub Janda14241-21086.docx (20 KB)21. 12. 2018 v 11:19:19


Deskriptory EUROVOCu: sport, sportovní organizace, státní podpora

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)