Sněmovní tisk 241
Novela z. o podpoře sportu

Stav projednávání ke dni: 20. listopadu 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Hnilička M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 241/0 dne 17. 7. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 16. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 8. 2018 jako tisk 241/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu
č. 3 (22. listopadu 2018)
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 6 (21. listopadu 2018)


Deskriptory EUROVOCu: sport, sportovní organizace, státní podpora

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)