Sněmovní tisk 213
Vládní návrh novely zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1999

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, humanitární pomoc, Kosovo, rozpočtový schodek, státní rozpočetISP (příhlásit)