Sněmovní tisk 2105
Zpráva výborů Poslanecké sněmovny o projednání tisku 1763

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o projednání vládního návrhu zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech, ve výborech Poslanecké sněmovny (tisk 1763)

Autor: výbory PS

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 9. 2. 1996 jako tisk 2105/0.Hesla věcného rejstříku: Služby ochranné a bezpečnostní, Zákon živnostenskýISP (příhlásit)