Sněmovní tisk 2097
Zákon - novela z. o Ústavním soudu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Dalibor Matulka předložil sněmovně návrh zákona 19. 1. 1996.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2097/0 dne 23. 1. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 1. 1996. Vláda zaslala stanovisko 22. 2. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 2. 1996 jako tisk 2097/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 2. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Viktor Dobal a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 14. 3. 1996.Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústavní soudISP (příhlásit)