Sněmovní tisk 206
Novela z. o pedagogických pracovnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 8. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 328/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 8. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 26. 8. 2014 a přijal usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako tisk 328/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 584).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 8. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 9. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 9. 2014.

Zákon vyhlášen 12. 9. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 197/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1063Augustin Karel Andrle Sylor06524-07996.doc (39 KB) / PDF (29 KB, 1 strana)15. 7. 2014 v 13:27:59
1090Martina Berdychová06551-08032.doc (52 KB) / PDF (79 KB, 3 strany)16. 7. 2014 v 08:28:39
1092Jan Zahradník06553-08034.doc (14 KB) / PDF (135 KB, 1 strana)16. 7. 2014 v 08:57:29


Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, školní výměna, učitel

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)