Sněmovní tisk 1959
Jiřího Šolera ve věci devastace chráněného území Krňov

Dokument

Autor: RNDr. Jiří Šoler, CSc.

Úplný název: Interpelace poslance Jiřího Šolera na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci devastace chráněného území Krňov
Adresát: František Benda
Podáno dne: 12.09.1995
Odesláno adresátovi: 15.09.1995
O zařazení na schůzi požádáno dne: 24.10.1995

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 10. 1995 jako tisk 1959/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 2. 11. 1995 na 36. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníISP (příhlásit)