Sněmovní tisk 1605
Podnět poslance Václava Grulicha


Autor: PhDr. Václav Grulich
Adresát: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Interpelace ve věci útlumových programů těžby uranové rudy v okrese Žďár nad Sázavou
Podáno: 1995-03-17
Odesláno adresátovi: 1995-03-21
Odpověď rozeslána 17.03.1995 jako tisk 1605 A.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)