Sněmovní tisk 1579
Interpelace poslance Jaroslava Nováka


Autor: MUDr. Jaroslav Novák
Adresát: Ing. Jindřich Vodička
Interpelace ve věci platů a mezd zaměstnanců Domů pečovatelské péče v Mostě
Podáno: 1995-03-13
Odesláno adresátovi: 1995-03-17
Odpověď rozeslána 13.03.1995 jako tisk 1579 A.
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 643).


ISP (příhlásit)