Sněmovní tisk 1532
Interpelace poslance Zdeňka Vorlíčka


Autor: Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci uchování práv k výrobě špičkového pasivního radiolokátoru Tamara v České republice
Podáno: 1995-02-17
Odesláno adresátovi: 1995-02-21
Odpověď rozeslána 17.02.1995 jako tisk 1532 A.
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 643).


ISP (příhlásit)