Sněmovní tisk 1513
Interpelace poslance Svatomíra Recmana


Autor: RSDr. Ing. Svatomír Recman
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci automobilové společnosti TATRA Kopřivnice
Podáno: 1995-02-08
Odesláno adresátovi: 1995-02-14
Odpověď rozeslána 8.02.1995 jako tisk 1513 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 643).


ISP (příhlásit)